Disclaimer

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Gastronology, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Gastronology is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Gastronology bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Gastronology wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Gastronology. Het gebruik van het logo van Gastronology is alleen toegestaan na toestemming van Gastronology.

Gastronology hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Gastronology wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.